sobota, 30 maja 2015

Resztki z diabelskiej uczty - Gdańsk, Marzec 1945 / Leftovers from the devil's feast. - Gdansk, March 1945.

Gdańska diorama już gotowa. Tytuł nawiązuje do tego co pozostało z tego pięknego miasta po "uczcie dwóch diabłów", którą Niemcy i Rosjanie urządzili sobie w marcu 1945 roku w moim mieście. Zaledwie kilka dni wystarczyło aby obrócić w gruzy całe miasto a jego najpiękniejszą część - dzisiaj zwaną starym miastem zrównać praktycznie z ziemią. Jednakże, trzeba oddać sprawiedliwość budowniczym "nowego" Gdańska, ponieważ tylko dzięki nim możemy się cieszyć jego dzisiejszym pięknem. Przecież Gdańsk mógł podzielić losy powojennego  Królewca.
Aby pokazać, jak wyglądało moje miasto po zakończeniu działań wojennych w marcu 1945 roku, zdecydowałem się na bokach i tyle kamienic umieścić kolaż ze zdjęć Gdańska z tamtego okresu.

The Gdansk diorama is ready. The title refers to what's left of this beautiful city after the "feast of two devils", which the Germans and the Russians arranged themselves in March 1945 in my city. Just a few days was enough to turn the entire city into ruins and its most beautiful part - today called old town almost level with the ground. We need to do justice to the builder of the "new" Gdansk, because only thanks to them we can enjoy its beauty today. After all, Gdańsk could share the fate of post-war Koenigsberg. To show You how my hometown was looking like after the war in March 1945, I decided  to put on the sides and back of townhouses a rider with pictures of Gdansk from that period.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz