poniedziałek, 8 grudnia 2014

SHEEP HAPPENS - Italy 1/35 Diorama

Nareszcie koniec. Co widać to jest, czego nie widać tego nie ma. Nazwa się zmieniła ale myślę, że pasuje, bo przecież "sometimes sheep happens" he, he.

Finally the end. You can see what you can see . The name has changed but I think it fits, because "sometimes sheep happens," he, he.